BİR PARÇA EKMEĞİ BÖLÜŞEÇEĞİZ

Bir parça ekmeği bölüşeceğiz.
Komşuların açken tok yatamazsın .
Parcalanmayıp, bütünleşeçeğiz
Belayı başından tek atamazsın.