iBGP Confederation Nedir ?
-------------------------

Aynı AS içerisindeki ibgp komşuluklarının Full Mesh bir yapıya sahip
olması gerektiğini daha önceden söylemiştik .

Loop engelleme sistemi...