Merhaba,

Nat ile ilgili bir sorun yaşıyorum. Aşağıda kısaca özeti var,çözümü hakkında bilgi verebilecek ya da yönlendirebilecek olursa sevinirim.
İki farklı lokasyonda router var (A,B). Bunlardan A, B'ye doğru paketgönderiyor. Nat tanımları aşağıdaki gibi;

Router A:
ip nat inside source static tcp 192.168.1.4 1720 1.2.3.4 1720 extendable


Router B:
ip nat inside source static tcp 192.168.5.6 1720 2.3.4.5 1720 extendable


Router A'da debug ile aşağıdaki satırları alıyorum;

01:54:57: NAT: i: tcp (192.168.1.4, 10084) -> (2.3.4.5, 1720) [307]
01:54:57: NAT: Allocated Port for 192.168.1.4 -> 1.2.3.4: wanted 10084 got 10084
01:54:57: NAT: o: icmp (192.168.1.1, 1720) -> (1.2.3.4, 10084) [3618]


02:18:17: NAT: s=192.168.1.4->1.2.3.4, d=2.3.4.5 [311]
02:18:17: NAT: translation failed (A), dropping packet s=1.2.3.4 d=2.3.4.5
02:18:17: NAT: s=192.168.1.1, d=1.2.3.4->192.168.1.4 [4298]

Paketler Router A'dan çıkmadan drop ediliyor.

Ayrıca; "The "(A)" in the debug output means that translation failed after routing occurred " şeklinde bir bilgiye ulaştım, ama bende zaten komut default olarak girili.

Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Özlem TANBOĞA