IP & Mask & CIDR :

Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.
IP & CIDR Netmask : 10.0.0.1/22
IP & Netmask : 10.0.0.1 255.255.252.0
IP & Wildcard Mask : 10.0.0.1 0.0.3.255