IPv6 Unicast, Multicast ve Anycast Adresler

Bu makalemizde IPv6 Unicast, Multicast ve Anycast Adresler’den bahsedeceğiz.

IPv6 adresleri ile tanışıp neye benzedeğini, nasıl yazılıp kullanılabileceğini inceledikten sonra artık adres tiplerini detaylı olarak inceleyebiliriz. IPv6 yapısı içerisinde broadcast adreslerinin artık olmayacağını, bunun yerine ise, aynı görev için olmasa da yeni bir adres tipi olan anycast adresler ile tanışacağımızı daha önceki yazmızda belirtmiştik.IPv6 Unicast adresler ikiye ayrılır. Birincisi Global Unicast diğeri ise  Link Local Unicast‘dir
Global Unicast adresler IPv4 adreslerinden de bilgiğimiz Global Unicast adreslere eşdeğerdir. Global Unicast adresler 48 bitlik Global Routing Prefix ve 16 bitlik Subnet ID’den oluşur. Global Unicast adreslerdeki bu Subnet ID ve Global Routinf Prefix’ler Route summarization için bir çözüm olarak düşünülmüştür. Internet erişimi sırasında bu adresler kullanılarak paketler gönderilir. Bu adresler 2000::/3 ‘den başlayıp EEEE::/3 ‘e kadar gidebilir. Sadece bu aralıkta yer alan FF00::/8 prefixi multicast adresler için rezerve edildiği için, Global Unicast adres olarak kullanılamaz.
Link Local adresler ise, adından da anlaşışacağı gibi local olarak kullanılacak adreslerdir. FE80::/10 aralığı Link Local adresler için rezerve edilmiştir ve network cihazları 64 bitlik interface id’lerini otomatik olarak üretip, bu prefix altında çalışabilirler.

Link Local adreslerin nasıl üretildiğini detaylı olarak daha sonraki yazılarda bulabileceksiniz.
IPv4 adreslerinden de bildiğimiz Multicast adresler IPv6 içerisinde de aynen yer almaya devam edecek. Hatta artık broadcast adresler olmayacağı için multicast adreslerin daha da önem kazanacağını söyleyebiliriz.IPv4’ten bildiğimiz gibi multicast adresler aslında multicast grupları gösterir. Multicast bir adrese gönderilen paketler aslında o multicast gruba üye olan bütün cihazlara gönderiliyor demektir.
IPv4 içerisinde 224.0.0.0’dan 239.255.255.255’e kadar olan multicast adresler için IPv6’da FF00::/8 aralığı kullanılmaktadır. Burada ki “00” olan ikinci oktet multicast adresin geçerlilik süresini (flag olarak belirtilmektedir) ve kapsama alanını (scope) gösterir. Ipv6 Multicast adresler için TTL (Time-to-Live) süresi yoktur, bunun yerine flag alanındaki değerler kullanılır.

Geçerlilik süresi noktasında Multicast adrtesler için belirleyebildiğimiz iki tanım var: bunlardan birincisi sürekli (FF0X) diğeri ise geçicidir. (FF1X) Scope alanında ise Interface Local, Link Local, Subnet Local gibi farklı seçeneklerimiz var. Ipv6 adresleri içerisinde broadcast adresler olmadığı için, mutlicast paketler her yerde kullanılacak diyebiliriz. Buradan bütün cihazların birer multicast adresi olacağı anlamı çıkabilir ki doğrudur. Örneğin bütün cihazlar FF02::1 multicast grubuna dahildir. Bu ve benzeri multicast adresleri tablodan inceleyebilirsiniz.

Routing protokollerden bildiğimiz multicast adresler, IPv4 multicast adreslerine benzer şekilde kullanılmaya devam edecektir. Örneğin FF02::9 bütün Ripv2 Routerlarının, FF02::5 ise bütün OSPF Routerlarının dahil olduğu multicast grup ip adresidir.
IPv6 ile tanıştığımız yeni bir adres tipi ise
anycast’dir.

Anycast adresler birden fazla interface’e atanabilen ve bu adrese gönderilen isteklere, ilgili interfacelerden en yakın olanının cevap verdiği bir yapının ürünüdür. Burada en yakın kavramı Routing protokollere göre değişkenlik gösterir. Multicast adreslerin aksine anycast adresler için tanımlanmış herhangi bir aralık yoktur. Yani unicast olarak kullanılabilen her adres anycast olabilir. Burada bir adresin anycast olup olmadığı, konfigürasyon sırasında bizler tarafından belirtilmelidir.

Cisco Routerlar üzerinden Unicast ve Anycast ip konfigürasyonları aşağıdaki gibi yapılabilir.

Aslında komutlar ilgili akılda tutulması gereken tek nokta arık IP yerine IPv6 kullanacak olmamızdır. Burada adres atarken gördüğümüz “autoconfig” otomatik olarak IPv6 adres konfigürasyonunun yapılmasını sağlar. Biz burada statik olarak adres atamasını tamamladık. “show ipv6 interface brief” komutu ile görüntülediğimizde bizim konfigürasyon sırasında belirtmediğimiz FE80 ile başlayan bir adres dikkatinizi çekmiştir. Bu adres Link Local adresdir ve Router tarafından otomatik olarak üretimiştir.

Anycast adres konfigürasyonu ise aşağıdaki gibi yapılabilir.Bir interface’in ipv6 konfigürasyonunu incelediğimizde dahil olduğu multicast adresleri de görmemiz mümkün.

Evet arkadaşlar. Ipv6 adres tiplerini anlatmaya çalıştığım bu yazımızın sonuna geldik. IPv6 hakkında sürekli yeni gelişmelerin olduğu, hemen hemen her gün hakkında yeni tanımlar bilgiler edindiğimizi söyleyebiliriz. Yazının yazıldığı bu tarih itibariyle sizler ile Unicast, Multicast ve Anycast adresler hakkında ki bilgileri paylaştık.

Umarım faydalı olmuştur.

Yazar: Hayrullah Kolukısaoğlu

 

 

2 comments

  1. Misafir dedi ki:

    Kesinlikle oldu.Teşekkürler

  2. cemir dedi ki:

    Çok teşekkürler bu konudaki en açıklayıcı dille yazılmış yazı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir