Arkadaşlar CCNA' ye hazırlanıyorum. Çalışırken öğrendğim bazı şeyleri Türkçeye çevirip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar.

Aşağıdaki konuya geçmeden önce CRC ve FCS neymiş ona bir bakalım.

CRC: Cyclic redundancy check bir hesaplama algoritmasıdır. Ve bir frame adını verdiğimiz veri parçasının bozulup bozulmadığını kontrol eder. Bu kadarını bilsek yeter şu anda.

FCS: Frame check sequence, Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir frame gitmesi gereken verinin yanı sıra kaynak, hedef adresi vb.. gibi bilgileride içerir. FCS ise frame büyüklüğünün ne kadar olması gerektiği kaydını tutar. Bu CRC hesaplamasında gereklidir.


Types of Switching (Anahtarlama yöntemleri)

Arkadaşlar switchler; bir frame bir porttan alıp diğer bir porta göndeririken iki ana yöntem kullanırlar.

Bunlar:

Store and Forward (depola ve gönder)

Bu tür anahtarlamada; gelen frame gönderilmeden önce switch üzerindeki belleğe kaydedilir. Frame deki bitlerin doğruluğu cyclic redundancy check (CRC) dediğimiz bir yöntemle hesaplanır. CRC değeri frame içinde FCS(frame check sequence) bulunur. Eğer CRC hesaplaması doğruysa frame uygun porttan gönderilir değil ise gönderilmez.

Her ne kadar bu yöntem ile bozuk frame ler diğer network segmentlerine gitmesi önlensede sistemede gecikmelere(latency) yol açar.


Cut-through Switching

Cut-Through(Türkçesi kafadan koparmak gibi bişey) anahtarlama ikiye ayrılır.

Bunlar

Fast-Forward ve fragment-free yöntemleridir. Her iki yöntemde de switch kendine gelen bütün frame leri belleğine almadan uygun portlardan gönderir. Çünkü bu yöntemlerde CRC hesaplaması yapılmaz. Yani hasara uğramış frame lerde networkte yol alırlar.

Fast-Forward en hızlı anahtarlama yöntemidir. Switch hedef MAC adresi okur okumaz hemen uygun porttan gönderir. Gecikmeler(Latency) en aza iner. Fakat ağda bozuk framelerde dolaşır. Bu yöntem kararlı ve fazla büyük olmayan ağlarda iyi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Fragment-Free yönteminde ise, switche gelen frame'in ilk 64 byte okunur. Ethernetteki minumum veri büyüklüğü olan 64 byte a ulaşamayan frameler gönderilmez.Bu sayede bozuk framelerin büyük bir kısmı gereksiz yere gönderilmez ama gecikme Fast-Forward yöntemine göre daha fazladır. Ne de olsa frame bir işlemden geçmektedir.Umarım işinize yarar. Bende burda bilgilerimi paylaşırken hem kendim öğrenirim. Hemde daha kalıcı olmasını sağlarım.