o zaman isa server kurulur program imzalarından engellenır