bu problemin 2 sebebi vardır ilki clock sorunudur ki sorun büyük ihtimalle bundan kaynaklanır diğeri de elektrik problemidir.. Bulunduğunuz ortamda daha doğrusu cihazlarınızın buşunduğu ortamda...