ilgili portun show interface çıktısından bu verileri elde edebilirsiniz.