Windows Domain ciscotr.com olsun. Domainde domain controller ismi dcontroller.ciscotr.com olacaktır. Bu girdilere göre gerekli conf dosyaları aşağıdadır .

4000 kullanıcıyı eş zamanlı nete...