Çekirdek, hafızaya yüklenip çalıştırıldıktan sonra kendisi ve sistemdeki donanım hakkındaki her türlü bilgiyi ekrana yazar. Her türlü bilginin içine hata mesajları da girer. Çekirdeğin hata verip vermemesi açılış anında ekrana bakmakla anlaşılabilir. Bu nedenle sistem açılırken gözünüzü monitörden ayırmamalısınız. Aşağıda bir çekirdeğin açılış kaydı yeralıyor :
Console: colour EGA+ 80x25, 1 virtual console (max 63)
bios32_init : BIOS32 Service Directory structure at 0x000faf10
bios32_init : BIOS32 Service Directory entry at 0xfb390
pcibios_init : PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb3c0
Calibrating delay loop.. ok - 30.22 BogoMips
Serial driver version 4.11 with no serial options enabled
tty00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
tty01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
lp1 at 0x0378, using polling driver
ftape: allocated 3 buffers aligned at: 00210000
hda: QUANTUM ELS170A, 162MB w/32KB Cache, CHS=1011/15/22, MaxMult=8
ide0: primary interface on irq 14
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
lance.c: PCI bios is present, checking for devices...
Memory: 6612k/8192k available (760k kernel code, 384k reserved, 436k data)
This processor honours the WP bit even when in supervisor mode. Good.
Swansea University Computer Society NET3.019
Swansea University Computer Society TCP/IP for NET3.019
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
PPP: version 0.2.7 (4 channels) NEW_TTY_DRIVERS OPTIMIZE_FLAGS
TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP line discipline registered.
SLIP: version 0.8.3-NET3.019-NEWTTY (4 channels) (6 bit encapsulation enabled)
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
eth0: D-Link DE-600 pocket adapter: at I/O 0x378.
Checking 386/387 coupling... Ok, fpu using exception 16 error reporting.
Checking 'hlt' instruction... Ok.
Linux version 1.2.13 ([email protected]) (gcc version 2.7.0) #1 Wed Aug 23 01:06:43 CDT 1995
Partition check:
hda: multiple mode turned off
hda: hda1 hda2
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Adding Swap: 8188k swap-space
Yukarıdaki mesajda swap alanı belirlenmesi, sabit diskin tanınması, disketin tanınması, aygıt sürücülerinin, ethernet kartını tanıması ve ekranın özelliklerinin yazılması gibi bilgiler vardır. Bu bilgilere sistem açıldıktan sonra /var/adm/messages dosyasıından da erişilebilir.