1970 lerin başlarında özel şirketler ve hükümet kuruluşları tarafından işletilen birçok veri haberleşme ağı mevcutmuş.Bu ağların iç yapısı birbirinden farklı ve bu ağlar arası ara bağlantıların sayısı gün geçtikçe arttığından ortak bir ağ arabirim protokolüne ihtiyaç duyulmuş.
X.25,1976 da,1993 ten itibaren International Telecommunication Union (ITU) olarak anılan Committee for Telegraphy and Telephony (CCITT) tarafından ihtiyaç duyulan bir protokol olarak önerildi.X.25 veri alışverişi için uluslar arası bir öneriyi tanımlayan bir paket anahtarlamalı veri ağı protokolü olduğu gibi.Veri Terminali Ekipmanı Data Terminal Equipment (DTE) olarak anılan kullanıcı cihazı ve Devre Sonlandırma Ekipmanı (DCE) olarak anılan ağ ucu arasında denetim bilgisini de tanımlar.
X.25,paketlerin sıra ile iletilmesini garanti altına alan bağlantıya yönelik (connection-oriented) bir servisi kullanır.X.25 OSI modelinin ilk üç katmanında tanımlanmıştır.X.25 ilk olarak 1976 da onaylanmış ve daha sonra 1977,1980,1984,1988 ve 1992 de tekrar gözden geçirilmiştir.
X.25 in kendisi bir bulut teknolojisi olmayıp,paket anahtarlamalı bir ağ ile kullanıcı arasında bir arayüz tanımıdır.

X.25 PAD; Asenkron terminaller gibi X.25 arayüzlü olmayan cihazlar,X.25 buluta PAD olarak adlandırılan protokol dönüştürücüler üzerinden bağlanır.