Seri iletimde veri genellikle bir kanal boyunca sabit bir oranda gönderilemez.Bunun yerine patlamalı olarak ikili düzende veri bitleri aralıklı olarak gönderilir.İkili düzende veri paketleri aynı şekilde mesaj tamamıyla iletilene kadar değişken uzunluklu aralıklarla iletilir.Alıcının bireysel bitleri kanaldan okuyacağı uygun anları bilmesi için tam olarak bir paketin ne zaman başladığını ve bitler arasında ne kadar süre geçtiğini bilmesi gereklidir.Bu zamanlama bilgisi bilindiğinde alıcı verici ile eş zamanlanmış,yani senkronize edilmiş ve doğru şekilde veri iletimi gerçekleştirilmiş olur.iletimde bu eş zamanlamanın kaybolması verinin bozulmasına ve kaybolmasına neden olur.
Eş zamanlama için iki temel teknik kullanılır.Senkron sistemlerde veri ve eş zamanlama bilgisinin iletimi için iki ayrı kanal kullanılır.Zamanlama kanalı saat darbelerini alıcıya gönderir.Saat darbesinin alınması üzerine alıcı veri kanalını okuyarak o anda kanal üzerinde bulunan bit değerini yakalar.Veri kanalı bir sonraki saat darbesi gelene kadar okunmaz.verici hem veri ve hem de zamanlama darbelerini gönderdiğinden,alıcı veri kanalını yalnızca verici tarafından belirtildiğinde okur ve böylelikle eş zamanlama garanti altına alınır.
Zamanlama ve veri işaretlerinin birleştirildiği ve tek bir kanalın kullanılabildiği tekniklerde mevcuttur.bu teknikler eş zamanlı iletimin modemlerle gerçekleştirileceği yerlerde durumlarda çok yararlıdır.Verinin kendi eş zamanlama bilgisini taşıdığı iki yöntem NRZ ve çift fazlı Manchester kodlamasıdır.Her iki yöntem veri akımının iletim için elektriksel dalga şekillerine kodlanmasını sağlar.
Asenkron sistemlerde ayrı bir zamanlama kanalı kullanılmaz.verici ve alıcı önceden bir baund oranında anlaşmış olmalıdırlar.Alıcı içindeki hassas bir yerel osilatör,vericinin içinde bulunanın belirli bir yüzdesine eşit dahili bir saat işareti üretir.En yaygın seri protokolde veri,sekiz biti mesaj bilgisine karşılık gelen 10 veya 11 bitlik küçük paketler halinde iletilir.Kanal durağan olduğunda işaret gerilimi mantıksal sürekli “I” e karşılık gelir.bir veri paketi,alıcıya,iletimin başladığını uyarmak için her zaman mantıksal “0” (başlangıç biti)ile başlar.Başlangıç biti alıcı içinde gerekli saat darbelerini üretecek dahili zamanlayıcıyı tetikler.Başlangıç bitini takiben sekiz bitlik mesaj üzerinde ulaşılan baud oranı ile alıcıya bit bit gönderilir.
Asenkron sistemlerde paket boyu,alıcı ve vericideki yerel osilatörlerin birbirinden kopuk çalışması riskini azaltmak için kısa tutulur.yüksek kaliteli kristal osilatörler kullanıldığıdında 11 bitlik periyot boyunca eş zamanlama garantilenebilir.her yeni paket iletiminde başlangıç biti eş zamanlamayı yeniler ve böylelikle paketler arası boşluk süresi keyfi seçilebilir.RS-232 standardı seri bir arabirimin elektriksel,zamansal ve mekanik karakteristiklerini belirlemesine rağmen asenkron seri protokolünü kapsamaz.

Kaynak:Yasin Kaplan (Veri Haberleşmesi Kavramları)