Çogu sayısal mesaj birkaç bitten çok daha uzun olabilir,uzun bir mesajın bitlerini aynı anda iletmek ekonomik yada pratik olmadıgından mesaj küçük bileşenlere ayrılarak sıralı olarak,oluşturulan bu bileşenler halinde iletilir.Bit düzeyinde seri iletim bir mesajı bir kanal boyunca aynı nada bir bit olarak nakleder.Her bit mesajın bir parçasını temsil eder.Alıcıda bireysel bitler yeniden düzenlenerek mesajın kendisi elde edilir.Genel olarak bir kanal bir anda yalnızca bir biti geçirir.Bu yüzden yalnızca bir haberleşme kanalının varolduğu durumlarda bit düzeyinde seri iletim veri haberleşmesi için çok önemlidir.Bit düzeyinde seri iletim genelde sadece seri iletim olarak anılır ve birçok bilgisayar çevresel aygıtında yaygın bir haberleşme yöntemi olarak kullanılır.
Byte düzeyinde seri iletim,sekiz parale kanal boyunca aynı anda sekiz biti nakleder.Ham iletim oranı bit düzeyinde seri iletimden sekiz kat hızlı olmasına ragmen,sekiz kanal gerektiginden,mesajı taşımak için maliyet sekiz kat fazla olabilir.Mesafeler kısa olduğunda yüksek veri iletim oranlarını sağlamak için paralel kanalları kullanmak ekonomik ve uygulanabilir olabilir.Popüler Centronics yazıcı arabirimi byte düzeyinde seri iletimin kullanıldığı yerlerden biridir.Diğer bir örnek ise mikroişlemci ve bellek yongaları arasında kullanılan 16 bitlik veriyoludur.Bu 16 paralel kanala eşittir.Diğer yandan bir modem üzerinden zaman paylaşımlı bir sistem ile haberleşirken yalnızca tek bir kanal var olduğundan bit düzeyinde seri iletim gereklidir.

Baud oranı verinin gönderildigi kanal boyunca ölçülen saniyedeki elektriksel değişimlerdir.RS-232 seri arabirim standardında bir işaret değişimi her bit başına gerçekleştirdiği için baud ve bit oranları aynıdır.Bu durumda 9600 baud saniyede 104 ms lik periyotlarda(1/9600sn) 9600 veri bitinin iletilmesine karşılık gelecektir.Eğer her bit için iki elektriksel değişim gerekiyorsa,(NRZ kodlamasının kullanıldığı durumlar gibi)9600 baud oranında yalnızca saniyede 4800 bit nakledilecektir.Kanal verimi kanaldan saniyede taşınan bilgi bitleri sayısının taşınan toplam bit sayısına oranı olarak ifade edilir.Buna mesaj iletilmeden önce eklenen çerçeveleme,hata tespiti bitleri dahil değildir ver her zaman birden küçüktür.

Bir kanalın veri oranı her zaman bit oranı olarak belirtilir ve sıklıkla hatalı olarak baud oranı ile aynı düşünülür.Ancak kanal kapasitesinin eş değer ölçüsü band genişliğidir.Genel olarak bir kanalın destekleyebileceği azami veri oranı kanalın band genişligi ile doğru orantılı,kanalın gürültü seviyesi ile ters orantılıdır.Haberleşme protokolü seri iletimde bitlerin düzeni ve anlamlarını tanımlayan,üstünde uzlaşıya varılmış genel bir kabuldür.Bu ayrıca mesaj alışverişini de tanımlayabilir.Bir protokol,bir mesaj biriminin kaç adet bitten oluşacağını,eklenebilecek çerçeveleme hata denetimi bitlerini ve haberleşme donanımını idare edecek diğer bilgileri tanımlar.Kanal verimi,sayısal donanım öngörülerinden çok protokol tasarımı ile belirlenir.Kanal verimi ve güvenirliliği ters orantılı olgulardır.Bir protokol gürültü ve diğer dış etkenleren ne kadar bağışık olursa o denli verimi düşük olacaktır.

Kaynak :Yasin Kaplan (Veri Haberleşmesi Kavramları)