Selam;
Pix de sh local-host komutu ile elde edilen verileri hangi software ile
loglayabilirim.

-----
M.Fatih ULUÇAM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi