“Sh proc mem” komutu ile hangi proseslerin memory yediğini görebilirsiniz. Sorun büyük olasılıkla bir memory leak’ten veya donanımsal arızadan kaynaklanıyor. IOS’i upgrade etmeyi sorun yine çözülmezse ram’leri fiziksel olarak değiştirmeyi öneririm.


From: [email][email protected][/email] [mailto:[email protected]] On Behalf Of TOLGA SAHAN CELTIK
Sent: Tuesday, June 14, 2005 11:38 AM
To: [email][email protected][/email]
Subject: [cisco-ttl] "low on memory" hatasy!Merhaba,
AS5300 router periyodik olarak "low on memory" hatasý veriyor.Önceden üzerinde interace altýnda secondary ipler vardý, kullanýlmayan vlan lar tanýmlýydý.Hepsini kaldýrdýk, yine düzelmedi.Memory'sini snmp requestlerimi yer acaba diye düþündüm ama o kadar snmp requesti de yok aslýnda.Flash inde yeterince boþ yer de var,.Versiyo nu da 12.3 .
Elimdeki çalýþan baþka bir router la deðiþtirdim ama deðiþtirdiðim routerdada ayný problem oluþtu.Bu sorun oluþunca router'dan trafik akýyor fakar router a uzaktan ulaþamýyorum sadece.Router kapatýlýp açýlýnca durum düzeliyor fakat 1-2 hafta sonra yine ayný þey oluyor.Makineye ulaþýnca "log" larýnda birþey görünmüyor.
Böyle bir sorunla karþýlaþan oldu mu,tavsiyesi olan varmý?
Teþekkürler
Tolga