*********************************

Her ay farklı e�itimler verilmektedir.

Türkiye Bili�im Derne�i

İstanbul �ubesiTBD Gönüllülerinin Katkısı SayesindeBili�imciler İçin �cretsiz E�itimlerMart Ayı E�itim ProgramıKOBİler İçin

Kriz Yönetimi

12 Mart 2005 Cumartesi 10:00-16:30

Osman Aslan Tunçelli

Yönetim Danı�manıYazılım Geli�tirmede

Kalite Standartları

13 Mart 2005 Pazar 10:00-16:30

Meriç Aykol

KoçSistem Kalite Müdürü

Etkili Sunum Teknikleri

19 Mart 2005 Cumartesi 10:00-16:30

Dr. Kutluk �zgüven

Sabancı �niversitesi

Burç Talu�

Bahçe�ehir �niversitesiBili�im Sektöründe

Fikri Mülkiyet Hakları

20 Mart 2005 Pazar 10:00-16:30

Av. Ceyda Cimilli

İstanbul �niversitesi

�irketlerarası E-Ticaret

26 Mart 2005 Cumartesi 10:00-16:30

Levent Karada�

E-İ� Projeler Yöneticisi

Dr. Kutluk �zgüven

Sabancı �niversitesi

Osman Aslan Tunçelli

Yönetim Danı�manıSonuç Odaklı

Satı� Teknikleri

27 Mart 2005 Pazar 10:00-16:30

Kerem Delikan

Satı� İleti�imi Danı�manı

Erdem Rahvancı

Uluslararası Pazarlama Uzmanı

Bili�im Sektöründe

Proje Yönetimi

2 Nisan 2005 Cumartesi 10:00-16:30

Meriç Aykol

KoçSistem Kalite Müdürü

Prof. Dr. Erdal Balaban

İstanbul �niversitesi

Ahmet Tosuno�lu

UzmanBilgi Genel MüdürüBili�im Sektöründe

Kariyer Seçenekleri

3 Nisan 2005 Pazar 10:00-16:30

Sami Gökta�

ORACLE

Prof. Dr. Ahmet Orkan

Marmara �niversitesi

�NEMLİ NOTLAR

E�itimler Kadıköy Hasanpa�a Evlendirme Dairesi ve otoyol kar�ısındaki TBD İstanbul �ubesi=92nin 40 ki�ilik seminer salonunda dijital projeksiyonlu modern sunum ortamında gerçekle�tirilmektedir.

E�itimler, e�itimcilerin sektöre ve derne�e katkıları sonucu ücretsiz olarak gerçekle�tirilmektedir.

E�itim notları sa�lanacak, e�itimler tamamlanınca,tam gün katılan herkes için katılım sertifikaları düzenlenecektir.

E�itimler sırasında sıcak içecek dahil ikramlar yapılmaktadır.

E�itimlerde katılımcı üst sınırı 40ki�idir. Katılaca�ını belirtenlerin önceden bildirmesi, yerlerinin garanti olması için yeterlidir. Bu konuda sorumlu davranılmasını rica ederiz. (Telefon: 0216 345 50 40- 345 65 11 Fax: 0216 345 32 70)

TBD=92nin eski üyesi olsun veya e�itimden hemen önce üye kaydı yapsın, 2005 aidatını (kredi kartıyla ayda 4 YTL) ödeyen herkes bu ve bundan sonra aynı kategorideki e�itimlerden ücretsiz yararlanacaktır. �yelik avantajları arasında, ücretsiz TBD dergisi, ücretsiz kitap ve kitapçıklar, seminer ve sempozyumlara katılım hakkı, TBD forumuna üyelik ve bazı indirimler de vardır.

�yelik için Web yoluyla üyelik formunu doldurabilirsiniz (a�a�ıda), 2005 aidatını İnternet=92ten (TBD İstanbul �b. İ� Bankası Selamiçe�me �ubesi 1108-398612 hesabına) ödeyip, dekontu gönderebilirsiniz. E�er üye de�ilseniz bu i�lemlerin ardından rezervasyonununuzu yapınız.

TBD=92ye üye kayıt olmaksızın e�itime katılmak isteyenler için her e�itimin maliyeti 40 YTL=92dir.

T�RKİYE BİLİ�İM DERNE�İ İSTANBUL �UBESİFahrettin Kerim Gökay Caddesi Poyraz Sokak

Er-Togay � Merkezi No:4/9 Daire:26-27 Hasanpa�a KADIK�Y