[url]http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t8/dtnbarad.htm#xto[/url]
Cid25

[url]http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/pdlm[/url]

İyi çalı�malar-----Original Message-----
From: Arda Balkanay [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, July 20, 2004 4:56 PM
To: [email][email protected][/email]
Subject: [cisco-ttl] NBAR pdlmleri


Merhabalar
nbar kullanarak trafik sýnýflandýrma uygulamasý
yapmaya çalýþýyorum ancak pdlmlerle ilgili bir
problemim var.
#ip nbar pdlm flash:xxx.pdlm
seklinde bir pdlm tanýtabiliyoruz sanýrým ancak biz bu
pdlmleri nerden buluyoruz. Bunlarý görebileceðim ya da
indirebileceðim bir yer var mý? kendi pdlm'imi üretmem
mümkün müdür?
Bu soruyu sorma amacým pdlmlerle tarif edilmiþ
trafiðin kontrol ettiði port sanýrým sabit, ben se
varolan pdlm ile farklý porttan gelen trafiði kontrol
etmek istiyorumiyi çalýþmalar