Debug isdn q921 komutu ile hattın fiziksel olarak up olup olmadığı görülebilir. Devamlı çıktıları kontrol ederek karşıdan keepalive gelmediğinde mail atabilen bir shell scripti yazdirmayı deneyebilirsiniz.
Diğer bir yöntem de snmp ile isdn portunun up olup olmadığının check edilmesi.


-----Original Message-----
From: Besir KAYAR [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, March 30, 2004 4:18 PM
To: [email][email protected][/email]; [email][email protected][/email]
Subject: [cisco-ttl] ISDN Backup Testi

Arkadaþlar..

ISDN bir backup hattýn up olup olmadýðýný
öðrenebileceðimiz bir tool varmý.Router ýn normal
baðlantýsý lease line yedek olarak ta ISDN backup
var.Liease line down olmasa bile backup hattýn çalýþýp
çalýþmadýðýný öðrenebileceðimiz bir tool varmý yada
router da bu bilgiyi ilgili kiþiye mail olarak atacak
bir komut varmý.

Not:Normalde ISDN aktif ama standby modda
bekliyor.Ping atan bir tool istenmiyor.Çünkü ping
atýldýgýnda hat aktif hale gelecek ve telefon ücreti
yazacak.


Yardýmcý olursanýz sevinirim.Herkeze iyi çalýþmlar

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Finance Tax Center - File online. File on time.
[url]http://taxes.yahoo.com/filing.html[/url]


Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

Listeden cikmak için [email][email protected][/email] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.
Yahoo! Groups Links







Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

Listeden cikmak için [email][email protected][/email] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
[url]http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/[/url]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email][email protected][/email]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
[url]http://docs.yahoo.com/info/terms/[/url]