Cloud Computing (Bulut Bilişim) Riskleri 2

 

Cloud Computing (Bulut Bilişim) Risk Değerlendirmesi – II

Bu yazıda, Bulut Bilişim ( Cloud Computing)  risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen toplamda 7 riskten, ilk bölüm olan Bulut Bilişim (Cloud Computing) Risk Değerlendirmesi – I adlı yazıda incelenen 3 riskin devamında, kalan diğer riskler ayrıntılı olarak incelenecektir.

 Cloud Computing (Bulut Bilişim) Risk 4 – Hizmet Sağlayıcı Bağımlılığı ve Veri Kilitlenmesi 

Bir Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcısından diğerine geçiş yapmak istenmesi durumunda, Bulut Bilişim hizmet sağlayıcılarının; yazılım programlama ara yüzlerini (API) istenen seviyede standartlaştırmamış olmaları, verilerin hizmet sağlayıcılara özel veritabanı şemalarında tutulmaları gibi sebeplerle, veri ve yazılımların taşınmasında büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak şirketlerin, Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcılarına bir anlamda bağımlı durumuna geldikleri görülmektedir. Bu bağımlılık farklı hizmet modelleri için, farklı şekillerde olabilmektedir. Bir Servis olarak Yazılım (“SaaS”) modelinde, şirket verilerinin hizmet sağlayıcının tasarladığı özel bir veri tabanının şemasında saklanması, verinin taşınmasını güçleştirirken; belirli alanda uzmanlaşmış uygulamaların bulunması, şirketlerin uygulama değiştirmelerini zorlaştırmaktadır. Servis olarak Platform (“PaaS”) modelinde ise, şirketler hizmet sağlayıcıların yazılım geliştirme ara yüzlerine (“API”) ve bileşenlerine bağımlı hale gelirlerken, Servis olarak Altyapı modelinde (“IaaS”) ise, kullanılan donanımsal kaynaklara bağımlı hale geldikleri görülmektedir [1].

Bir Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcısına, depolanan veri ve kullanılan uygulamalar dolayısıyla bağımlı olmak, uygulanan fiyat politikalarına karşı esnek olamamaya, hizmet sağlayıcısının mimarisinde var olabilecek açıklık ve zayıflıklar sonucu oluşabilecek arıza ve saldırılardan dolayı veri kaybına uğramaya sebebiyet verebilir. Ayrıca, bir Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcısının bir diğeri tarafından satın alınması sonrasında gerçekleşebilecek olan hizmet veya kullanım şartnamesi değişiklikleri, şirketleri zora sokabileceği gibi; bir hizmet sağlayıcının yaşadığı teknik ve ekonomik zorluklar sonucu batması, hizmet alan şirketlerin büyük veri ve itibar kaybına uğramalarına neden olabilir. Her ne kadar bu zor bir ihtimal olarak görülse de, Linkup adlı çevrim içi veri depolama hizmetinin, 8 Ağustos 2008 tarihinde, müşteri verilerinin %45’ini kaybettikten sonra batması bu riskin var olduğuna örnek olarak verilebilir [6].

 Cloud Computing (Bulut Bilişim) Risk 5 – Yönetim Ara yüzü ve Uzaktan Erişim 

Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcıların kullanıcılarının hizmetlerini yönettikleri ara yüzler, internet üzerinden erişilebilir olmaları ve geniş yönetim imkânları barındırmaları sebebiyle, internet tarayıcıların ve uzaktan erişimin zayıflıkları düşünüldüğünde, yüksek güvenlik riski taşımaktadırlar. Uzaktan erişim sırasında, saldırganlar tarafından koklama (“sniffing”), yanıltma (“spoofing”) ve araya girme (“man-in-the-middle”) gibi saldırı yöntemleri kullanarak, iletişimin ve taşınan verinin dinlenmesi, kullanıcı oturumunun elde edilmesi ve kullanıcı şifrelerinin çalınması mümkün olabilmektedir [1]. Eğer saldırgan kullanıcı şifre ve bilgilerini ele geçirirse, yapılan işlemleri izleyebilir, verileri silebilir, veriler üzerinde oynayabilir, hatalı veri döndürülmesine sebep olabilir ve hatta müşterileri zararlı sitelere yönlendirebilir. Ayrıca saldırgan, ele geçirdiği kullanıcı hesabını veya kullanılan hizmetleri, daha ileri ve geniş saldırılar yapmak için bir merkez olarak kullanıp, kullanıcıya duyulan güveni ve kullanıcının itibarını kullanarak, başka kişiler ve Bulut Bilişim hizmet sağlayıcısını da etkileyebilecek daha büyük saldırılar gerçekleştirebilmektedir [11].

Bulut Bilişim hizmet sağlayıcılar tarafından, bulut temelli güvenlik modeli oluşturulmasına başlanıp, Cloud Computing (Bulut Bilişim) kullanıcılarının anti virüs ve güvenlik yazılımları kurmasına gerek bırakmayan, Bulut-içi (”in-the-cloud”) tarama hizmetleri başlatıldı. Bu sayede, bulut kullanıcılarının zararlı yazılımlara, sistemdeki açık kapılara (“loophole”), zayıflıklara ve araya girme (“man-in-the-middle”) saldırılarına karşı korunmasına, bulut içindeki saldırıların engellenmesine çalışılmaktadır [12].

 Cloud Computing (Bulut Bilişim) Risk 6 – Bant Genişliği ve Veri Transferi 

Bulut Bilişim’in temelinde yatan ana fikirlerden biri olan, kullanıcıların veri işleme ve saklama faaliyetlerinden arındırılıp, verilerin merkezi bir Bulut içine toplanması ve buradan gerekli işlemlerin yapılabilmesi fikri, uygulamaların giderek daha yoğun veri kullanmaya başlamasıyla, verilerin kullanıcıdan Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcısına taşınmasında zorluklara sebep olmaktadır. Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmet sağlayıcısına geçiş sırasında şirketlerin tüm verilerini hizmet sağlayıcısına taşıması gerekliliği, kullanılabilir bant genişliğinin sınırlı olması, veri transferinin uzun sürmesi ve veri transfer maliyetlerinin yüksek olması, şirketlerin Cloud Computing (Bulut Bilişim) yoluyla hizmet almasının önündeki önemli engellerdendir.  Örnek olarak, Amazon S3 hizmet sağlayıcısına veri transferinde ortalama bant genişliğinin 5 ile 18 Mbit arasında olduğu ölçülmüştür [13]. 10 TB’lık bir veriyi, ortalama değerin üzerinde 20 Mbit/saniye hızda S3 hizmet sağlayıcısına gönderilmesi işleminin, toplamda 45 günden fazla süreceği hesaplanmaktadır [4].

Bant genişliğinin belirli limitlerin üzerine çıkamaması, dolayısıyla büyük veri transferlerinin çok uzun sürmesi ve maliyetinin yüksek olması gibi sorunlara karşı, veri disklerinin kargo şirketleri tarafından 1 günde teslim edilmek üzere fiziksel olarak yollanması gibi çözümler önem kazanmıştır.

Bulut Bilişim hizmet sağlayıcılarının düzenli bir internet bağlantısına ve yüksek bant genişliğine ihtiyaç duymaları sebebiyle, Bulut Bilişim hizmet sağlayıcılarına gerekli internet altyapısını ve bant genişliğini sağlayan İnternet hizmet sağlayıcılar (“ISP”), uyguladıkları fiyat politikaları yoluyla Bulut Bilişim hizmet sağlayıcılarını ekonomik baskı altına alabilirler. Hatta bazı İnternet hizmet sağlayıcılar, hali hazırda büyük ağ ve veri merkezleri bulundurma, kendi veri iletişim altyapılarına sahip olma, yüksek bant genişliği kullanabilme gibi avantajları sebebiyle, haksız rekabete yol açabilecek şekilde, Bulut Bilişim hizmetleri verme yoluna gidebilir [10].

 Cloud Computing (Bulut Bilişim) Risk 7 – Yazılım Lisanslama 

Günümüzdeki yazılım lisanslama mekanizmaları, yazılımların çalışacağı bilgisayarların sayısını ve hangi bilgisayarlarda çalışabileceğini kısıtlarken, çevrim içi lisanslama denetimi yaparak kullanılan lisanslarla yazılımların yüklendiği bilgisayarları eşlemektedir. Bulut Bilişim hizmet yapısında ise, işlemci, bellek ve depolama alanları dinamik olarak değişebildiği, dinamik olarak makine eklenebildiği için, yazılım lisanslaması karmaşık hale gelmektedir. Örnek olarak, kullanılan kopya (“instance”) sayısına göre lisanslama yapan bir yazılımda, çalışan hizmette kullanılmak üzere yeni bir makine eklendiğinde, bu makine üzerinde yeni bir yazılım kopyası (“instance”) oluşturulup, lisanslaması ayrı olarak yapılacaktır. Fakat Bulut Bilişim’de makinelerin dinamik olarak eklenip çıkarılabildiği düşünüldüğünde, çıkarılan bir makine yerine yenisi eklendiğinde, toplamda makine sayısı aynı da kalsa, klasik lisanslama mantığında her yeni makine için yeni bir lisans kullanılması gerekeceği için, lisans sayısı makine sayısının çok üzerine çıkabilir [1]. Bu durumda kullanılan yazılımların çeşidi ve sayısına göre, şirketlerin katlanmak durumunda kalacakları Bulut Bilişim hizmet maliyeti çok yükselebilir ve şirketler için Bulut Bilişim hizmet tedariki yapmak cazip olmaktan çıkabilir.

Ayrıca lisanslama ve kullanıcı anlaşmaları ulusal pazarlarda değişebildiği ve bazı ürünlerin sadece belirli ülke pazarlarında kullanılabildiği düşünüldüğünde, Bulut Bilişim hizmet sağlayıcıları içinde yazılımların yönetimi ve denetimi karmaşık hale gelip, bu konuda sorunlar ortaya çıkabilir.

Cloud Computing (Bulut Bilişim) hizmetlerinde yazılım lisanslamada sorunlar yaşanması, hizmet sağlayıcılar tarafından açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasına sebep olması üzerine ve Bulut Bilişim pazarının ticari olarak oldukça büyümesinin de yardımıyla, büyük ticari yazılım firmaları kullandıkça-öde (“pay-as-you-go”) mantığında çalışan lisanslama mekanizmaları geliştirmeye başladılar. Son olarak, Microsoft yazılım firması, Amazon EC2 Bulut Bilişim hizmet sağlayıcısı üzerinde, kullandıkça-öde lisanslama imkânları sağlayıp, Windows Server ve SQL Server yazılımlarını kullanılmasına olanak sağlamıştır. Örnek olarak, Microsoft Windows Server işletim sisteminin saatlik kullanım bedeli olarak 0.15 dolar belirlenmişken, açık kaynak kodlu muadillerinin saatlik kullanım bedelleri 0.10 dolar olmaktadır [4].

 Sonuç 

Yazıda konu edilen riskler her kurum için aynı önemde ve öncelikte olmadığı gibi, bazı kurumlar için geçerli de olmayabilir. Bir riskin kurum için önem derecesini, kurumların içyapıları, ilişkide bulundukları veya faaliyet gösterdikleri alanlar ve olası özel durumları belirlemektedir.

Ayrıca, aralarında güven ilişkisi bulunan iki kurum arasında kurulan bulut (“community/private cloud”) ile aralarında herhangi bir güven ilişkisi bulunmayan iki kurum arasında kurulan bulutun (“public cloud”) risk derecesi farklı olacaktır. Bu sebeple kurum dışı faktörlere ve bulut bilişim hizmet sağlayıcı ile kurulacak ilişkinin türüne göre risklerin önemi değişecektir.

Son olarak, risk değerlendirmesinde bulunurken, her riskin bir fırsat ile eşlenmiş olduğu unutulmamalı, bulut bilişim tarafından sunulan fırsatların getirisi ile göze alınan riskin sonucunda karşı karşıya kalınabilecek zararın değerlendirmesi, her kurumun kendine özel şartları, dinamikleri ve faaliyet alanlarından başlayarak, tüm ilgili bileşenler göz önünde bulundurularak iyi yapılmış olmalıdır.

Yakup Korkmaz

TÜBİTAK BİLGEM – UEKAE
Bilişim Sistemleri Güvenliği Bölümü
Referans : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/guvenlik-teknolojileri/bulut-bilisim-risk-degerlendirmesi-ii.html

3 comments

 1. deniz türk dedi ki:

  packet tracer çok güzel bir program olmuş teşekkürler

 2. deniz türk dedi ki:

  ellinize sağlık çok güzel program olmuş teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir