Cisco Routerlarda IPv6 Adres Atama

Bu makelemizde Cisco Routerlarda IPv6 Adres Ataması ve nasıl yapıldığından bahsedeceğiz.

Daha önce kısaca bahsettiğimiz Ipv6 Adreslerinin Cisco Router’larda nasıl konfigüre edileceğini bu yazımız ile detaylı inceleyeceğiz. Hatırlayacağınız gibi IPv6 Unicast adresleri Global Unicast ve Link Local olarak iki ayrı sınıfa ayırmıştık. Link Local adresler mevcut link içerisinde kullanılırlarken Global Unicast adresler, örneğin internet gibi, mevcut linkin dışında ki bir yere erişim sırasında kullanılmaktaydı. Hem Global Unicast adresler hem de Link Local Adresler bizler tarafından statik olarak atanabileceği gibi Dinamik olarak da bu adreslerin atanması sağlanabilir. Dinamik olarak atanan adresler için EUI-64 yöntemi kullanılmaktadır.EUI-64 yöntemi ile, ip konfigürasyonuna ihtiyaç duyan cihazlar, 64 bitlik interface ip’lerini MAC adreslerinden türetirler. Burada işlem kısaca şu şekilde gerçekleşir. MAC adresinin solda 7. biti 0 yapılır ve  MAC adresinin tam ortasına FFFE eklenerek 64 bite çıkarılır. Network Prefix’i belli olan cihazlar bu 64 biti ekleyerek hem Link Local hem de Global Unicast adreslerine sahip olurlar. Yine hatırlayacağınız gibi Link Local Adrsler FE80::/10 aralığını kullanırlar. Basit olarak bir Router interface’inin IPv6 konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılabilir.Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ipv6 address ?

WORD                General prefix name

X:X:X:X::X          IPv6 link-local address

X:X:X:X::X/<0-128>  IPv6 prefix

autoconfig          Obtain address using autoconfiguration

Router(config-if)#ipv6 address 2002::10:1:1:1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

IPv6 konfigürasyonu yapıldıktan sonra adresler aiağıdaki gibi görüntülenebilir.

Router#sh ipv6 interface fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::21B:53FF:FE4F:BFF8
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2002::10:1:1:1, subnet is 2002::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF01:1
FF02::1:FF4F:BFF8
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
Router#

Link Local Adreside istersek bizler manuel olarak atayabiliriz. Bunu için aşağıdaki konfigrüasyon yapılmalıdır.


Global Unicast adreside EUI-64 yöntemi ile atanabilir. Bunun için ise konfigürasyon adımları yeterli olacaktır.

Dikkat ederseniz burada ip adresi atamak yerine network prefizini tanıttık ve ip adresini EUI-64 ilr kendisinin türeteceğini belirttik. Router MAC adresi üzerinden ilgili değişiklik ve eklemeleri yaparak adresi türetti ve network prefixninin devamına ekledi. Ortaya kare içerisinde görülen 128 bitlik IPv6 adresi çıkmış oldu.

Yazar: Hayrullah Kolukısaoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir